Nukleum

Když Elsa von Frühlingfeld představila svůj vynález saskému králi Fridrichu Augustovi II., lidé si mysleli, že jde o podvod. Použila nedlouho předtím izolovaný prvek uran k ohřevu nádoby s vodou a vzniklou páru využila k pohonu motoru, který udržoval uran v aktivním stavu skrze proces, který nazvala "atomizace". Její zařízení, nukleum, předznamenalo novou éru energie a prosperity v následných desetiletích. Sasko se z druhořadé regionální mocnosti stalo centrem evropské vědy a techniky. Nyní, o generaci později, továrny stále lační po další energii, požadují budování dalších a větších jaderných elektráren, více uranu importovaného z nedalekých Čech a výstavbu železnic a elektrického vedení po celé zemi, které by zkrocenou sílu atomů přenášelo do velkých saských měst. Na saský dvůr proudí vynálezci, technici a průmyslníci a soupeří o to, kdo se stane lídrem v této nové průmyslové revoluci.

Nukleum je komplexní euro desková hra, ve které hráči přebírají roli průmyslníků, kteří se snaží uspět během ekonomického a technologického rozmachu 19. století v Sasku, podporovaného vynálezem a šířením nuklea (jaderného reaktoru).

Hráči získávají vítězné body rozvíjením svých sítí, stavbou a napájením městských budov, uzavíráním smluv a dosahováním milníků (náhodných cílů na konci hry). Každý hráč také obdrží jedinečné asymetrické technologie, které jim po odemčení poskytují speciální schopnosti. Hráči se na tazích střídají jeden po druhém bez kol nebo fází, dokud nesplní některé z podmínek konce hry.

  • Autoři: Simone Luciani, Dávid Turczi
  • Počet hráčů: 1 - 4
  • Délka hry: 60 - 150 minut
  • Doporučený věk: 14+
  • Komplexita (BGG): 4,00 / 5

PROMO balíčky:

Acrylic tiles

Obsah: 4 akrylové žetony nuklea, 4 bonusové dílky

Vyměňte dřevěné žetony nuklea za akrylové.

Během přípravy hry náhodně přiřaďte 4 bonusové dílky městům s elektrárnami a překryjte tak původní bonus za umístění nuklea. Při umístění žetonu nuklea bonusový dílek otočte lícem dolů. 


Half-tiles

Obsah: 4 bonusová místa pro kontrakty, 5 akčních půldílků, 1 deska nabídky

Během přípravy hry položte desku nabídky nad hlavní hrací plán a na ni umístěte akční půldílky. Každému hráči rozdejte jedno bonusové místo pro umístění kontraktu.

Během hry při akci kontraktace můžete kontrakt umístit na toto bonusové místo a získat tak jeden půldílek z nabídky. Můžete mít u sebe v jakýkoli moment pouze jeden půldílek. Pokud byste si měli vzít další, původní vraťte do nabídky.

Kdykoli budete umísťovat akční dílek nad svou desku hráče, před vykonáním kterékoli ye dvou akcí se můžete rozhodnout libovolnou z nich překrýt půldílkem ve své zásobě a poté vykonat obě akce v libovolném pořadí. Potom vraťte půldílek zpět do nabídky. 

Kdykoli budete umisťovat akční dílek jako železnici, můžete také jednu z akcí překrýt půldílkem ve vaší zásobě. Pokud překryjete akci, která nesousedí s žádným městem či jiným dílkem, půldílek zůstává na mapě a nadále se počítá do vašeho limitu jednoho půldílku. V případě budoucího přiložení dalšího úseku železnice k půldílku, vyhodnotí se a následně je vrácen do nabídky.